มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสั้น “ทางเลือก” สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี ที่มุ่งมั่นทำตามฝัน สร้างอนาคตด้วยสองมือ

อังคาร ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๕๓
มูลนิธิเอสซีจี นำโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย วรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสั้น "ทางเลือก" ภายใต้แนวคิด "อนาคต…อยู่ที่มือเรา" สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเห็นแง่มุมชีวิตของเด็กอาชีวะในอีกด้านหนึ่ง พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ประกิต หลิมสกุล หัวหน้าข่าวสกู๊ปหน้า 1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) วัชรินทร์ ศิริพานิช คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาช่างอากาศยาน (ลำดับที่ 3 จากขวา) มาร่วมเสวนาพูดคุยในหัวข้อ 'อาชีวะสร้างคน ฝีมือชนสร้างชาติ' ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการเรียนสายอาชีพซึ่งมีบทบาทในการร่วมสร้างความเจริญและพัฒนาประเทศในภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสื่อมวลชน นักเรียนอาชีวศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยน้องๆ จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เป็นอาชีวะฝีมือชนที่ 'เก่งและดี' ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด