8 - 80 - 60 นิทรรศการภาพเขียนร่วมกันครั้งแรกของ 3 ศิลปินต่างวัย

ศุกร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๒๗
นิทรรศการศิลปะ ชุด "8 88 60"ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อกระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560
8 - 80 - 60 นิทรรศการภาพเขียนร่วมกันครั้งแรกของ 3 ศิลปินต่างวัย

กิตติศักดิ์ มีสมสืบ (นามปากกา "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ") จูงมือคุณแม่ชุมสาย มีสมสืบ และลูกชาย รินคม มีสมสืบ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมกัน ในชุด "8-80-60" ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560

นิทรรศการภาพนี้ เป็นการแสดงงานร่วมกันของ 3 ศิลปินต่างวัย "8 คืออายุของรินคม หลานของย่า 88 คืออายุของชุมสาย ซึ่งเป็นคุณย่าและคุณแม่ของผม ที่มีอายุ 60 จึงเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ" เกียรติศักดิ์กล่าว โดยทั้ง 3 คนจะเสนอผลงานตามแนวทางที่ถนัด ซึ่งผลงานของคุณแม่ชุมสายนั้นจะเป็นภาพทิวทัศน์ สีอะครีลิก สดใส เมื่อจิตใจที่ผ่องใสของศิลปิน สำหรับรินคม เพิ่งเริ่มเขียนงาน still life ซึ่งมีงานลายเส้นและสีน้ำบนกระดาษ หลายชิ้นมาร่วมแสดง สำหรับกิตติศักดิ์ มีสมสืบนั้น เป็นทั้งจิตรกรและกวี ด้วยนามปากกา "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ" นั้นมีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมาอย่างสม่ำเสมอ และได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำ 2559 และยังมีผลงานโดดเด่นในด้านจิตรกรรมอีกด้วย ในครั้งนี้คัดเลือกงานลายเส้นบนกระดาษมาแสดงร่วมกับคุณแม่และลูกชาย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ศิลปินต่างวัยทั้ง 3 ท่านได้ตามวันและเวลาข้างต้น

8 - 80 - 60 นิทรรศการภาพเขียนร่วมกันครั้งแรกของ 3 ศิลปินต่างวัย 8 - 80 - 60 นิทรรศการภาพเขียนร่วมกันครั้งแรกของ 3 ศิลปินต่างวัย 8 - 80 - 60 นิทรรศการภาพเขียนร่วมกันครั้งแรกของ 3 ศิลปินต่างวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด