ภาพข่าว: ไอ.ที.ซี. พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

พุธ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๕๒
กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. นำโดย ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการผู้จัดการ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการบริหาร จัดสัมมนาประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพศักยภาพการทำงานบุคลากรทุกระดับ พร้อมกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรให้พร้อมในการดำเนินงานอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อเร็วนี้ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด