ปตท. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติฯ

พุธ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๔๒
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลภาคตะวันออก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสายชล เชาว์ไทย เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับนายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ 12 ชุมชน รวมถึงกลุ่มประมง โรงเรียน และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดย ปตท. เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก ปตท. กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้ร่วมขยายและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งร่วมคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ท้องทะเลรอบพื้นที่ชายหาดหน้าวัดแหลมฉบังเก่ากว่า 1,010,000 ตัว แบ่งเป็นลูกกุ้งกุลาดำ 1,000,000 ตัว ซึ่งปล่อยกลางทะเล และลูกปลากะพงขาว 10,000 ตัว ปล่อยบริเวณน้ำตื้นของชายหาด

ปตท. นอกจากการดำเนินงานในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่จัดหาพลังงานให้แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอแล้ว การดำเนินงานเพื่อดูแลพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นพันธกิจที่ดำเนินงานควบคู่กันตลอดมา นอกจากกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว ปตท. ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดกิจกรรมตรวจถังก๊าซเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน จัดมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง และกิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาชุมชนร่วมกัน เพราะ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด