ภาพข่าว: ผู้ถือหน่วย WHART ไฟเขียวรวมกองกับ WHAPF

ศุกร์ ๑๑ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๘
นายกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมี นายปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 ซ้าย) บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ (กลางขวา) บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 โดยผู้ถือหน่วยมีมติอนุมัติให้รวม WHAPF เป็นกองเดียวกันกับ WHART พร้อมยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. คาดแปลงสภาพกองและลงทุนเพิ่มเสร็จปลายปีนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด