ภาพข่าว: “นพ.สมยศ อนันตประยูร” นายก สนตอ.คนล่าสุด

ศุกร์ ๑๑ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๕๘
นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นพ.สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) ศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา (ตอ. รุ่น39) เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ โดยจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ระหว่างปี 2560 – 2561 โดยการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ จะผนึกตอ. รุ่น 40 , 41, 42 ,43 เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมด้วยกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสานต่อนโนบายการทำงาน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพลังความสามัคคีของชาวพระเกี้ยวน้อยทุกรุ่น ที่จะกลับมารวมตัวกันในงานคืนสู่เหย้า ครอบรอบ80ปี เตรียมอุดมฯที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนก.พ.ปี2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด