ภาพข่าว: ธพส. แถลงข่าวโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการฯ

พุธ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๕๓
ภาพข่าว: ธพส. แถลงข่าวโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการฯ
นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด แถลงข่าวโครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ธพส.เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร โดยสามารถติดต่อซื้อเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และเปิดรับการยื่นเอกสารข้อเสนอร่วมทุนในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ส่วนการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนนั้นจะมีกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2581 รวมระยะเวลา 20 ปี และจะไม่มีการขยายระยะเวลาโครงการและการให้สิทธิเช่า ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ทรงเหลี่ยม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด