ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

อังคาร ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๕
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ดำเนินการตรวจเช็ค ปรนนิบัติบำรุงเรือยนต์ท้องแบน ให้พร้อมใช้งานในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด