เปิดดำเนินงาน 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง บนถนนสุขุมวิท

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๒
บริษัท ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด โดย น.ท.พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล กรรมการผู้จัดการได้ร่วมลงนามในพิธีเซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เปิดดำเนินงาน 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง บนถนนสุขุมวิท

โดยมี อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และการตลาดสถานพยาบาลเอกชน

ร่วมลงนามในสัญญา เข้าดำเนินงานในฐานะบริษัทที่ปรึกษาให้กับ บจก. ศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพเพื่อการเปิดดำเนินงาน 3 ศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง บนถนนสุขุมวิท อันได้แก่ศูนย์โรคออฟฟิศซินโดรม, ศูนย์โรคภูมิแพ้ และศูนย์โรคไต ที่ให้บริการโดยศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic Treatment)เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือก ของผู้ป่วยย่าน ถ.สุขุมวิท และใกล้เคียง ในไตรมาส 3/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด