Japanese-Jobs.com เว็บไซต์หางานสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น เปิดตัวขึ้นแล้วในประเทศไทย

พุธ ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๔๗
คะโมเมะ (Kamome) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อาร์จีเอฟ ฮิวแมน รีซอร์ส คอนซัลติ้ง เซี่ยงไฮ้ จำกัด (RGF Human Resource Consulting Shanghai Co., Ltd.,) ผู้บริหารเว็บไซต์หางานในเอเชีย ได้เปิดตัวการบริการใหม่ล่าสุด เว็บไซต์ "Japanese Job.com" ในเดือนกรกฏาคม 2560 โดยเป็นเว็บไซต์หางานที่มุ่งเน้นสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
Japanese-Jobs.com เว็บไซต์หางานสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น เปิดตัวขึ้นแล้วในประเทศไทย

ปัจจุบัน คะโมเมะ มีการบริหารงาน 2 เว็บไซต์ได้แก่ "kamome.cn" เพื่อแนะนำข้อมูลการสมัครงานในประเทศจีน และ "kamome.asia" สำหรับการสมัครงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คะโมเมะ ถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนญี่ปุ่นที่มีความประสงค์จะทำงานในต่างประเทศ และปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความต้องการในการจัดหางานของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน แนวโน้มดังกล่าวมาจากกระแสความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการที่มีบริษัทญี่ปุ่นขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การมองหาบุคลากรที่มีความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นสำหรับบริษัทลูกในประเทศนั้นๆ จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน จำนวนของผู้ที่มองหางานในบริษัทต่างชาติ ซึ่งมีความประสงค์จะเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นก็มีจำนวนมากขึ้น ทำให้สื่อกลางที่จะเข้ามาเชื่อมระหว่างกลุ่มคนเหล่านี้และตำแหน่งงานต่างๆ จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น

เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว Japanese-Jobs.com จึงได้เปิดให้บริการขึ้น ด้วยภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่ให้บริษัทสามารถทดสอบระดับของทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในเชิงธุรกิจ และฟังก์ชั่นที่อนุญาตให้มีการสื่อสารกันโดยตรงระหว่างบริษัทและผู้มองหางาน ด้วยการสนทนาทางเสียง หรือข้อความ ซึ่งฟังก์ชั่นต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรับบุคลากรต่างชาติที่มีทักษะดีเยี่ยมในการพูดภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่บุคคลทั่วไปก็สามารถหางานที่สามารถใช้ทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และความสำเร็จจากการบริหารจัดการเว็บไซต์หางานในเอเชีย ทางบริษัทจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์การบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม และสามารถเข้าถึงผู้ที่กำลังหางานและบริษัทต่างๆ ได้มากขึ้นต่อไป

เว็บไซต์ Japanese-Jobs.com คืออะไร?

เว็บไซต์ Japanese-Jobs.com คือสื่อกลางรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานที่มุ่งเน้นสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น และบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น บริหารจัดการโดย คะโมเมะ ผู้บริหารธุรกิจสื่อกลางในการรับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก*

?1 ผู้บริหารธุรกิจสื่อกลางในการรับสมัครบุคลากรอันดับ 1 ของโลก(ที่มา:SIA reporting 2015 Annual Revenue(2,273 USD million))

คะโมเมะ (ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อาร์จีเอฟ ฮิวแมน รีซอร์ส คอนซัลติ้ง เซี่ยงไฮ้ จำกัด) ผู้ดำเนินการเว็บไซต์สำหรับการหางานในต่างประเทศ ได้เริ่มกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการบริหารงาน 2 เว็บไซต์ ได้แก่ "kamome.cn" สำหรับรับสมัครงานในประเทศจีน และ "kamome.asia" สำหรับรับสมัครงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ (มีจำนวนการใช้งานมากกว่า 2,000 บริษัท) และบริษัทจัดหางานรายใหญ่ต่างๆ โดยมีประกาศรับสมัครงานในต่างประเทศทุกวัน วันละสิบกว่ารายการขึ้นไป และยังถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีข้อมูลการจัดหางานในต่างประเทศสำหรับชาวญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ภาพรวมของบริษัทผู้ดำเนินการ

แผนกบรรณาธิการคะโมเมะ (อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อาร์จีเอฟ ฮิวแมน รีซอร์ส คอนซัลติ้ง เซี่ยงไฮ้ จำกัด)

§ ชื่อบริษัท:บริษัท อาร์จีเอฟ ฮิวแมน รีซอร์ส คอนซัลติ้ง เซี่ยงไฮ้ จำกัด

(Chinese:?????????????) (www.rgf-hragen/….com.cn )

§ ที่อยู่:ชั้น 12 อาคารหลันเซิง เลขที่ 8 ถนนหวยไห่จง เมืองเซี่ยงไฮ้

§ ที่ติดต่อ:

- แผนกบรรณาธิการคะโมเมะ (kamome.cn/…company)

- หมายเลขโทรศัพท์: +86-21-5331-8170 (เซี่ยงไฮ้) +81-50-5534-6660 (โตเกียว)

- แฟกซ์: +86-21-6334-3082 (เซี่ยงไฮ้)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด