มูลนิธิ EDF ร่วมเปิดตัว asap GO ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรองค์กรสาธารณกุศล เพื่อมอบรายได้เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

อังคาร ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๒๘
มูลนิธิ EDF โดยนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์การศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ นำโดย นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปริญดา วงศ์วิทวัส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ นายชัยรัตน์ กมลนรเทพ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปุญญา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการ asap GO และนายกฤษฎิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Haup ในโอกาสที่มูลนิธิ EDF ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 พันธมิตรองค์กรสาธารณกุศลเพื่อรับเงินบริจาค 10% ของรายได้จากการเช่ารถยนต์ในรูปแบบใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์ asap GO (เอแซ็ป โก) ภายใต้แนวคิด car sharing เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในความดูแลของมูลนิธิ EDF โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลด asap GO ผ่านแอพพลิเคชั่น Haup car เพื่อเข้าใช้บริการ
มูลนิธิ EDF ร่วมเปิดตัว asap GO ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรองค์กรสาธารณกุศล เพื่อมอบรายได้เป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษามาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org โดยทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด