ภาพข่าว: ผอ.สศค. เปิดการสัมมนา FPO Forum ครั้งที่ 4/2560

จันทร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๔๔
นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) ภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด