ภาพข่าว: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมมอบสินไหมทดแทน ประกันภัยอุบัติเหตุ LH Bank Smile PA แก่ลูกค้าผู้รับผลประโยชน์

พุธ ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๐:๕๒
ภาพข่าว: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมมอบสินไหมทดแทน ประกันภัยอุบัติเหตุ LH Bank Smile PA แก่ลูกค้าผู้รับผลประโยชน์
คุณน้ำผึ้ง ธีระชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)(LH Bank) (ที่ 2 จากขวา) และนางวรญา จารุวงศ์ภัค หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ Bancassurance บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากขวา) มอบเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท แก่คุณพวง รักเกษม (ที่ 4 จากขวา) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของลูกค้าธนาคารที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ Smile PA ที่ซื้อประกันอุบัติเหตุผ่าน LH Bank สาขาเมกาโฮม อรัญประเทศ โดยมีพลตรีหทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด