ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี

อังคาร ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๘:๕๘
ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม และดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำของนายเจ๊ะสูการ์นอ เบญจมะ สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งปัตตานี จำกัด ณ บ้านเกาะหม้อแกง ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ และใช้น้ำหมักสมุนไพรมาใช้ในการปรับสภาพน้ำ ปรับสภาพบ่อ และใช้ระบบหมุนเวียนน้ำ ภายในฟาร์ม โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ธรรมชาติ และเลี้ยงปลานิลในบ่อบำบัดน้ำ จนประสบผลสำเร็จ ได้ผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพ ขนาดหญ่ ขนาด 12 ตัว/กิโลกรัม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยให้ฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด