นิทรรศการศิลปกรรม "100 พุทธปฏิมาและรูปเคารพ" ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2560

อังคาร ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับร้าน Pagoda the Art Club จะจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม "100 พุทธปฏิมาและรูปเคารพ" ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ภายในงานได้รวบรวมพระพุทธรูปทั้งที่เป็นของโบราณและงานร่วมสมัย รวมถึงรูปเคารพอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการของงานด้านพุทธศิลป์ ทั้งยังมีงานของครูช่างที่มีชื่อเสียงในอดีตมาร่วมแสดง เพื่อเป็นการยกย่องช่างพื้นบ้านที่ยังยึดแนวอนุรักษ์แบบโบราณที่หาชมได้ยากมาก และยังรวมถึงงานจิตรกรรมของงานพุทธศิลป์ในแต่ละภาพ ผนวกไว้ในงานแสดงครั้งนี้ นอกจากนี้มีการรวบรวมผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงกว่า 30 ท่าน อาทิ ลุงโต ขำเดช ครูช่างที่อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ได้ไปศึกษาวิชาการปั้นพระ จนได้ถวายงานปั้นพระภปร. ทั้งปีพ.ศ.2506 และพ.ศ.2508, ลุงจันทร์ จันทรัตน์ อีกหนึ่งครูช่างที่ยึดแนวเชิงอนุรักษ์มาตลอดชีวิต และครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนที่โรงหล่อบ้านลุงจันทร์ถึง 2 ครั้ง เพื่อบันทึกวิดีทัศน์งานปั้นแบบโบราณของลุงจันทร์ อาจารย์บำรุงศักดิ์ กองสุข ศิลปินที่ปั้นพระได้สวยที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีผลงานประติมากรรมและจิตรกรรมของศิลปินอีกหลายท่านมาร่วมแสดง เช่น อาจารย์วัชระ ประยูรคำ, นายดี ช่างหม้อ, ชัชวาลย์ รอดคลองตัน ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ วิษณุพงษ์ หนูนันท์ เป็นต้น
นิทรรศการศิลปกรรม 100 พุทธปฏิมาและรูปเคารพ ณ ห้องอาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 20 สิงหาคม 2560

ขอเชิญผู้เสพศิลป์เข้าชมผลงานชุดนี้ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด