ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม สคร.

จันทร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๐๓
ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม สคร.
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหาร ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารเอสเอ็มอีทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 5กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด