ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)

จันทร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๔๗
ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Excise Command Center)โดยมีนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด