ภาพข่าว: บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ร่วมกับลูกค้าปตท.-จิฟฟี่ มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

ศุกร์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๔๖
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด และลูกค้า ปตท.จิฟฟี่ ร่วมกันมอบเงินบริจาค ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้ญาติหรือไม่มีที่พักอาศัย เป็นครั้งที่ 2
ภาพข่าว: บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ร่วมกับลูกค้าปตท.-จิฟฟี่ มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ 150 สาขา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม จิฟฟี่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้ชุมชน โดยมอบเงินบริจาคร่วมกับลูกค้า ปตท.-จิฟฟี่ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ยอดบริจาครวม 338,098 บาท โดยมีนายชินเวศ สารสาส ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอุบลรัตน์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนปรุง โดยยอดบริจาคทั้ง 2 ครั้งมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,703,313 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้ญาติหรือไม่มีที่พักอาศัยต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด