ภาพข่าว: CAT และ TCDC ลงนามความร่วมมือการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม

ศุกร์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๑๙
ภาพข่าว: CAT และ TCDC ลงนามความร่วมมือการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม
นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และนายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ระหว่าง CAT และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) หรือ TCDC (Thailand Creative & Design Center) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบโทรคมนาคมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พื้นที่ต้นแบบเจริญกรุง ด้วย Design Infrastructure โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด