ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

ศุกร์ ๑๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๓๗
ภาพข่าว: พิธีปิดโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีปิด "โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน" ในโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงานระดับภาคและระดับประเทศโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 89 แห่งทั่วประเทศ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด