ภาพข่าว: “มูลนิธิเลนำคิน” มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560

อังคาร ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๒๙
ภาพข่าว: มูลนิธิเลนำคิน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเลนำคิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ของมูลนิธิเลนำคิน (ก่อตั้งโดยบริษัท ยิบอินซอย จำกัด) โดยมีคุณสุภัค ลายเลิศ และคุณศุภฤกษ์ ลายเลิศ กรรมการมูลนิธิเลนำคิน ร่วมเป็นผู้แทนคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ในพิธีการมอบทุนการศึกษากล่าว ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 225 ทุน รวมเป็นเงิน 1,885,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ได้รับทุนมีทั้งพนักงานและบุตรพนักงาน บริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือ โดยทุนการศึกษาที่มอบให้ มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับปริญญาโท พิธีนี้จัดขึ้น ณ ห้อง YIPINTSOI STUDIO ชั้น 3 อาคารอนุรักษ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด