ภาพข่าว: CPF ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

อังคาร ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๑๘
ภาพข่าว: CPF ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 7 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 6 จากขวา) ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์ (ที่ 4 จากขวา) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ที่ 5 จากขวา) และ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการอิสระ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารซีพีเอฟเข้าร่วมประชุม ณ อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด