ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดสัมมนา OMNI Talk ครั้งที่ 2

อังคาร ๐๔ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๐๙:๓๔
มนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดสัมมนา "ออมนิ ทอล์ค ครั้งที่ 2 : ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยศักยภาพทางสมอง และความคิดอย่างเต็มเปี่ยม (2nd OMNI Talk : Active Brain Active Business) ให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยมี ลักขณา อังสาชน, ดร. พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์, ศันสนีย์ ทรงเกียรติธนา ร่วมงาน ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ถนนพระราม 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด