มุมมอง มุมเมือง โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย

พฤหัส ๒๙ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๗
โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย
มุมมอง มุมเมือง โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย

ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก

ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ร่วมกับเชียงใหม่สร้างสรรค์ (Creative Chaing Mai) ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ชุด มุมมอง มุมเมือง ของ ชนนิกานต์ แซ่ไซย ณ พื้นที่ศิลปะ ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

ศิลปินสาวชาวกรุง ชนนิกานต์ แซ่ไซย คุ้นเคยกับสภาพสังคมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร ได้เห็นปัญหาใหญ่ของเมือง นั่นคือ ปัญหาการจราจรที่คับคั่ง เมื่อเธอได้เข้ามาอยู่ต่างจังหวัด ได้เห็นความแตกต่างในการใช้เวลาอยู่บนท้องถนนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงนำความรู้สึกนั้น มาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ที่สะท้อนถึงมุมมองเสียดสีล้อเลียนกรุงเทพ และความรู้สึกที่อึดอัดของคนกรุงเทพฯ บอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของการโดยสารรถสาธารณะต่างๆ ที่คนกรุงเทพฯส่วนมากนิยมใช้ในการเดินทาง เลือกใช้มุมมองของการทำงานให้เสมือนจริงผสมผสาน ลายเส้นการ์ตูนที่ไม่เหมือนจริง โดยในผลงานจะใช้แสงไฟเพิ่มความน่าสนใจและเสมือนจริง และผลงานชิ้นใหญ่นั้นนำสถานที่ที่เยาวราชมาเป็นเค้าโครงในการสร้างงาน เพราะเมื่อกล่างถึงกรุงเทพฯ คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเยาวราช เนื่องจากเป็นย่านที่มีมีลักษณะเฉพาะตัว มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีความแออัดที่เป็นธรรมชาติ และศิลปินเลือกสื่อกลิ่นอายของงานชุดนี้ โดยใช้วัสดุที่ทำจากเซรามิคเป็นหลัก และผสมกับเทคนิคอื่นๆ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานชุดนี้ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

มุมมอง มุมเมือง โดย ชนนิกานต์ แซ่ไซย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด