นิทรรศการศิลปะ ชุด ชีวิตและผลงาน โดย กลุ่ม Thai Realistic Art

อังคาร ๒๐ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๓:๑๐
23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
นิทรรศการศิลปะ ชุด ชีวิตและผลงาน โดย กลุ่ม Thai Realistic Art

ณ อาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก

กลุ่ม Thai Realistic Art ร่วมกับศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะ ชุด "ชีวิตและผลงาน" ณ อาร์ซีบี แกลลอเรีย ชั้น 2 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก ระหว่างวนที่ 23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แนบ โสตถิพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

กลุ่ม Thai Realistic Art เป็นการร่วมตัวกันของศิลปินอิสระ 8 ท่าน นำโดย เกียรติพล อิสริยะพร, วีระพล ผสารพจน์, อำนาจ ทิพยจันทร์, จิณณะ โกมลวราชัย, สมเกียรติ จิระพิสิฐนนท์, อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์, อภิชาติ ชมพูพัชร และอดิศร กองมูล ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ และมีความชำนาญในการสร้างสรรค์ผลงานแนวเหมือนจริงหรือ Realistic ไม่ว่าจะเป็น ภาพบุคคล หุ่นนิ่ง ธรรมชาติ สัตว์ ทิวทัศน์ และอื่นๆ มีความเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละเทคนิคและแต่ละบุคคล มีความหลากหลายในผลงานเป็นที่สัมผัส จับต้องด้วยความรู้สึกและประทับใจต่อสายตาตลอดจนเข้าใจความหมาย ตลอดจนเข้าถึงความรู้สึกได้ง่าย จึงอาจกล่าวได้ว่า งาน Realistic เป็นผลงานที่ไม่เคยล้าสมัย เป็นอมตะนิรันดร์กาล แม้จะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยหรือนับร้อยๆ ปีมาแล้ว ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ เพราะเป็นผลงานที่เข้าถึงจิตใจอารมณ์และความรู้สึกของ ผู้ชมงานได้เร็วและง่ายขึ้น ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องอาศัยคำอธิบายความหมายของภาพมากนัก

นอกจากนี้ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานแต่ละท่าน ผ่านการฝึกฝน ทักษะความสามารถในการทำงานลักษณะนี้มานาน ก็ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในแต่ละเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค และ สีฝุ่น เมื่อมาแสดงงานร่วมกัน ก็ย่อมมีความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ชมงานที่ชอบงานในลักษณะ Realistic นี้โดยเฉพาะ เพราะจะหาชมผลงานลักษณะนี้ได้ยากมากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งเป็นผลงานที่เป็นฝีมือของคนไทยที่ไม่แพ้ผลงานของต่างประเทศ (ในลักษณะการทำงานอย่างเดียวกัน)

"Life & work" อันหมายความถึง ผลงานที่ถูกสร้าง สรรค์ขึ้นด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์งาน ของแต่ละท่านอย่างแท้จริง และเป็นความตั้งใจของกลุ่มศิลปิน ที่มีเจตนารมณ์เพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่ ความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านศิลปะที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ให้สังคมได้รับรู้ในที่วงกว้างมากขึ้น อันนำมาซึ่งความสุข ความสบายใจแก่จิตใจ อันเป็นการส่งเสริมอารมณ์ให้เบิกบาน แจ่มใส เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี แก่ผู้ที่ที่จะเข้ามาชมงานศิลปะในครั้งนี้ได้โดยตรง

ขอเรียนเชิญผู้ที่ชื่นชอบในการเสพศิลป์ ร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงาน กลุ่มศิลปินจะนำไปมอบให้องค์การการกุศลต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด