ภาพข่าว: เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

จันทร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๑:๓๓
ภาพข่าว: เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงพรรณไม้ไทยหายาก ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด