4 จังหวัดเหนือตอนบน 1 จัดแรลลี่จักรยานมิ.ย-ก.ค.นี้ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบูมศก.ฐานราก

พุธ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๔:๒๔
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1จัด"แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา" ชวนปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน หวังโปรโมทการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้- ความยั่งยืนและความภูมิใจแก่ท้องถิ่น
4 จังหวัดเหนือตอนบน 1 จัดแรลลี่จักรยานมิ.ย-ก.ค.นี้ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบูมศก.ฐานราก

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารบูติครีสอร์ท และโฮมสเตย์ ที่มีความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวจึงได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพCBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน" ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวกำหนดจัดกิจกรรม "แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา...แอ่วเหนือม่วนใจ๋ ชื่นชมวิถีไทย สุขใจวิถีล้านนา" ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานแรลลี่ 2 วัน 1 คืน ใน 4 จังหวัด 4 สไตล์ 4 ชุมชน ประกอบด้วย สนามที่ 1 ชุมชนไทลื้อบ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สนามที่ 2 บ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 สนามที่ 3 บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 และสนามที่ 4 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

อย่างไรก็ตามโดยการปั่นจักรยานแรลลี่ในแต่ละสนาม นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งด้วยการเข้าพักโฮมสเตย์ในชุมชนแล้ว ยังจะได้สนุกกับกิจกรรมและใกล้ชิดกับดารานักแสดงที่เข้าร่วมปั่น ได้แก่ น้ำ รพีภัทร / จิ๊บ ปกฉัตร / โบวี่ อัฐมา และฟรอยด์ ณัฎฐพงษ์ อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาใน 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-711-805 และ 086-882-5110 นอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page : "แอ่วเหนือ ม่วนใจ"

4 จังหวัดเหนือตอนบน 1 จัดแรลลี่จักรยานมิ.ย-ก.ค.นี้ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบูมศก.ฐานราก 4 จังหวัดเหนือตอนบน 1 จัดแรลลี่จักรยานมิ.ย-ก.ค.นี้ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบูมศก.ฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด