ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่

พุธ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๒:๓๑
นายเฉลิมพล แก้วชินพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวน 59 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรและพร้อมปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบินใหม่ พร้อมด้วยนายโสภณ ตระการวิจิตร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย
ภาพข่าว: การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่

อนึ่ง การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นนี้ รวมจำนวน 600 อัตรา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้าง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 3 ปี โดยสัญญาต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด