การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ 214 อัตรา

พุธ ๑๔ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๒:๓๐
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทย ประจำปี 2560 จำนวน 214 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานบนเที่ยวบินของการบินไทย รองรับการขยายเส้นทางบิน
การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ 214 อัตรา

เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปฯ ซึ่งเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ ขยายตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะกลับมาเป็นสายการบินชั้นนำที่เทียบเคียงหรือเหนือกว่าคู่แข่งการบินไทยได้เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยรุ่นใหม่จำนวน 214 อัตรา เพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบิน โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะรับเป็นพนักงานประเภทสัญญาจ้าง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยสัญญาต่ออายุจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งการบินไทยได้เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaiairways.com ระหว่างวันที่ 2-26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น พบว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังเป็นอาชีพยอดนิยม ทำให้การเปิดรับสมัครของการบินไทยในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 2,003 คน ซึ่งบัดนี้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครงาน การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และพิจารณาบุคลิกภาพ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาอื่นๆ ต่อไป อาทิ การสอบสัมภาษณ์ทั่วไป การสอบสัมภาษณ์ภาษาที่ 3 การสอบว่ายน้ำและการตรวจร่างกาย ฯลฯ

ทั้งนี้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ของการบินไทยในรุ่นใหม่นี้ มีระยะเวลาการทำงานที่กำหนดไว้ชัดเจนที่ผู้ปฏิบัติงานจะสิ้นสุดการทำงานตามสัญญา ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สายการบินชั้นนำอื่นๆ ใช้ในการรับพนักงานในตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้สั่งสมประสบการณ์ด้วยความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นเลิศระดับพรีเมี่ยมในทุกจุดบริการ

การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ 214 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด