ภาพข่าว: พิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม นคอ. รุ่นที่ 7

จันทร์ ๑๒ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔
ภาพข่าว: พิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม นคอ. รุ่นที่ 7
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพสิน เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 7ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด