ภาพข่าว: อำนวยศิลป์ รวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย

พฤหัส ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๗:๔๑
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ระหว่าง นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ ผู้สนับสนุนทางวิชาการ กับนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนทางการเงิน และนางดวงสิริ กุโลภาส โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์ขยายเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายจิตติ ทังสุบัตร ร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด