มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนจากโครงการ “แบ่งปันความสุข”

จันทร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๒:๓๑
นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินบริจาคภายใต้โครงการ "แบ่งปันความสุข" จากมูลนิธิอำพันธ์ยุทธ์ โดยมีนายธนาธิษณ์ แสนปัญญา (ที่ 2 จากซ้าย) และนายเกียรติภูมิ ขุนกิจ (ซ้ายสุด) เป็นผู้แทนมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนจากโครงการ แบ่งปันความสุข

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้ช่วยเหลือให้นักเรียนที่ยากจนในกว่า 5,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว 354,842 คน หรือ 586,208,299 บาท โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ที่ยังคงรอความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจำนวน 5,077 คน แยกเป็นนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,633 คน นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 780 คน นักเรียนพิการเรียนร่วมในชั้นเรียนปรกติ 127 คน และนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 537 คน

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส หรือร่วมทำกิจกรรมด้านการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้ ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด