ภาพข่าว: CAT จับมือ PAKGON และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

จันทร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๐๙:๑๒
นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON และ ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด