ภาพข่าว: สภากาชาดไทย ร่วมกับจีเอสเค สานต่อโครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์" เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดี

ศุกร์ ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๗ ๑๕:๕๗
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ และ แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ (ซ้าย) หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ประเทศไทย) จำกัด)หรือ จีเอสเค นำโดย นายวิริยะ จงไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายแพทย์ ทวิราป ตันติวงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์" ปี 2560-2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทยซึ่ง เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้มีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงยา การรักษาและการป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด