ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดงาน Upline Day

พุธ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๒๓
สุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เป็นประธานในงาน "อัพไลน์ เดย์ (Upline Day) วันขอบคุณผู้ให้โอกาส" จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ได้ขอบคุณอัพไลน์ของตนเอง ที่เป็นผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยมี มนต์ชัย เดโชจรัสศรี, อดิศรา วัลลภศิริ, ธนวัฒน์ เรืองสว่าง, ธนันท์รัฐ จรัสเลิศสิริ, กชนิภา ชินบัญชร และ ขนิษฐา ดวงชื่น ร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ถนนพระราม 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด