ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดสัมมนา OMNI Talk ครั้งที่ 1

พฤหัส ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๒:๒๓
วรวิทย์ ศรชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดสัมมนา "ออมนิ ทอล์ค ครั้งที่ 1 : ฮาว ทู วิน ดิจิทัล บิสซิเนส (1st OMNI Talk : How to Win Digital Business) ให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยมี นนทพร ธีระวัฒนสุข, เจนนิภา ศรีวิไลฤทธิ์, ธารี ประศาสน์วินิจฉัย, ปิยนุช มีมุข และ สิริปราณ ไชยกุล ร่วมเป็นวิทยากร ณ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ ถนนพระราม 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด