คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF

พฤหัส ๒๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๑:๑๐
นายอรรถกร อินทกรณ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) แก่นายสรรเพชร นิลรัตน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) และนายธัญญากร
คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF

รัตนประสิทธิ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF เพื่อจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 150 ทุน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มูลนิธิ EDF ได้ช่วยเหลือให้นักเรียนที่ยากจนในกว่า 5,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาไปแล้ว 354,842 คน คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น586,208,299 บาท

ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหลากหลายองค์กร เช่น รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคม กิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association) รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจตั้งวางกล่องรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน หรือทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด