ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(23 พฤษภาคม 2560)

อังคาร ๒๓ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

10.00 น. ปตท. จัดพิธีจับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย “ยิ้ม

ยกกำลังสอง” ณ ปตท. สำนักงานใหญ่

10.00 น. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าว ศรีสวัสดิ์ยุคใหม่

ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

สุขุมวิท

10.30 น. คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรม

FAST Auto Show Thailand 2017 ณ ไบเทค บางนา

12.00 น. บล.ทรีนีตี้ แถลงข่าว “แผนงานกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

ทรีนีตี้ และทิศทางตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลัง 2560” ณ

โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ สุขุมวิท เทอร์มินัล 21

13.30 น. ศูนย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด จัดงานแถลงข่าวการจัด

ตั้ง “กองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนา”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด