ภาพข่าว: สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับคณะดูงานจากมาเลเซีย

พฤหัส ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐
ภาพข่าว: สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับคณะดูงานจากมาเลเซีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์, ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Managment & Science University - MSU, Shah Alam Campus, Malaysia ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และขอศึกษาดูงานรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ที่เปิดเป็นแห่งของประเทศไทย และเปิดสอนครบทั้งสามระดับได้แก่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 21 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด