ภาพข่าว: กลุ่มวังขนาย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จันทร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๕๕
นางอมรา อินทวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จาก น.ส.ธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย เพื่อนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิสายใจไทยฯ ได้นำไปช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพ ที่อยู่ในความดูแลประมาณ 4,000 คน รวมทั้งนำไปช่วยเหลือครอบครัวในด้านการฝึกอาชีพ และช่วยเหลือให้การศึกษาแก่บุตรธิดา โดยงานได้จัดขึ้น ณ ห้องรับรอง มูลนิธิสายใจไทยฯ วังสวนจิตรลดา เขตดุสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด