ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือ กัลฟ์ ร่วมวิจัยและวิชาการ

จันทร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๙
ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือ กัลฟ์ ร่วมวิจัยและวิชาการ
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเทคนิควิศวกรรม งานวิจัย และด้านวิชาการ ร่วมกับนายบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีวีลอปเมนท์ จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด