ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือยูเนี่ยน ไทน์นิ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบเรือเหาะ (Airship)

จันทร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๓:๒๗
ภาพข่าว: วิศวฯ มก. จับมือยูเนี่ยน ไทน์นิ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบเรือเหาะ (Airship)
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในโครงการประกอบเรือเหาะ (Airship) รุ่น S-1000 ร่วมกับนายสมชัย ใจตรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ไทน์นิ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีที่จัดขึ้นเมือ่วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด