PEA ปิดเวทีการแข่งขัน “PEA TABLETENNIS JUNIOR AND CADET 2017”

ศุกร์ ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๕:๑๙
นายมนูญ จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA นายปีเตอร์ สมบูรณ์เจริญ อุปนายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนาวาเอก (พิเศษ) สมศักดิ์ ตรีธาร อุปนายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน "PEA TABLETENNIS JUNIOR AND CADET 2017" โดยมีนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การแข่งขัน "PEA TABLETENNIS JUNIOR AND CADET 2017" ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเยาวชน จำนวนกว่า 700 คน สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

ชนะเลิศ อายุไม่เกิน 8 ปี

- ได้รับถ้วยรางวัล ประธานกีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- เยาวชนหญิงเดี่ยว ได้แก่ กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล

- เยาวชนชายเดี่ยว ได้แก่ สราวุธ สังขรัตน์

ชนะเลิศ อายุไม่เกิน 10 ปี

- ได้รับถ้วยรางวัล รองผู้ว่าการอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- เยาวชนหญิงเดี่ยว ได้แก่ ณัชชา ปู่นาค

- เยาวชนชายเดี่ยว ได้แก่ ภีมภพ ศรีถาวร

ชนะเลิศ อายุไม่เกิน 12 ปี

- ได้รับถ้วยรางวัล นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- เยาวชนหญิงเดี่ยว ได้แก่ ศุภมาศ ปานเขาย้อย

- เยาวชนชายเดี่ยว ได้แก่ อานนท์ ซอโสตถิกุล

ชนะเลิศ อายุไม่เกิน 15 ปี

- ได้รับถ้วยรางวัล นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

- เยาวชนหญิงเดี่ยว ได้แก่ นันท์นภัส โกละ

- เยาวชนชายเดี่ยว ได้แก่ นาวิน เมฆอัมพร

ชนะเลิศ อายุไม่เกิน 18 ปี

- ได้รับถ้วยรางวัล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- เยาวชนหญิงเดี่ยว ได้แก่ แคทรียา พวงศรี

- เยาวชนชายเดี่ยว ได้แก่ วีรภัทร พุฒิคุณเกษม

นอกจากถ้วยรางวัลดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และอันดับ 3 จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด