ภาพข่าว: AMC จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 60 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.20 บ./หุ้น

พุธ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐
ภาพข่าว: AMC จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 60 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.20 บ./หุ้น
นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ (ลำดับที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนางวันนารี ทิพย์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ลำดับที่ 3 จากขวา) บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) หรือ "AMC" พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม MR214-MR215 ไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยจะกำหนดวันใช้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด