ภาพข่าว: สถาบัน ลีด บิซิเนส จัดอบรม GBL รุ่น2

อังคาร ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๐๐
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณของสถาบัน ลีด บิซิเนส พร้อมด้วย อาจารย์ ดริว เดวิด ปาสคาเรลล่า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ในการอบรมหลักสูตร Global Business Leaders ( GBL รุ่น2 ) หลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้นำระดับสากล ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆได้เข้าร่วมอบรม โดยสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากร รวมถึงจากกิจกรรมกลุ่มที่ทำร่วมกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละองค์กร และเพิ่มพลังแก่องค์กรให้ก้าวสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งการอบรมครั้งสุดท้ายนี้ มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มกลัด จากสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยคอร์เนล ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ฯ หัวหิน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด