ภาพข่าว: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พฤหัส ๒๗ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๖:๓๓
นพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 22 พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ท่ามกลางสมาชิกของสภาฯ ที่มาเข้าร่วมการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมชุดใหม่ในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด