Gossip: AMC ชงผู้ถือหุ้น 28 เม.ย. 60 ปันผลงวดปี59 ในอัตรา 0.20 บ. / หุ้น

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๖:๒๖
Gossip: AMC ชงผู้ถือหุ้น 28 เม.ย. 60 ปันผลงวดปี59 ในอัตรา 0.20 บ. / หุ้น
อย่าลืมกันนะคะ!!!!!! 28 เมษายน 2560 บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) AMC เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560งานนี้บอสใหญ่ "ชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์" ตั้งตารอพบกับผู้ถือหุ้นแบบประชิดตัวพร้อมตอบทุกข้อซักถามโดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการพิจารณามติเรื่องจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.....ทราบแล้วเปลี่ยนจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด