ภาพข่าว: แสดงความยินดีเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ที่โรงแรมใบหยกสกาย

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๕:๐๘
พันธ์พิไล ใบหยก ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก,วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กงสุล กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย และต่อศักดิ์ โชติมงคล นายกสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก นำสมาชิกสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิกและตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ มาดาม มาเรีย กุสตาวา(เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย)ในโอกาสเดินทางมาถวายอักษรสาส์นตราตั้งรับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ณ ห้องอาหาร สเตลล่า พาเลซ โรงแรมใบหยก สกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด