ภาพข่าว: SCN สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๓:๓๐
ภาพข่าว: SCN สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ดร.ทนง พิทยะ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายธัญชาติ กิจพิพิธ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร, ดร.ฤทธี กิจพิพิธ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พ.ค.2560 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด