ภาพข่าว: ทรีนีตี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560

พุธ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๗ ๐๙:๒๗
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ (ที่ 5 จากซ้าย) และนายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวาสุด) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ปันผลจากการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด